Công Nghệ 7 : Lý thuyết và lời giải bài tập Công Nghệ lớp 7

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Công Nghệ 7

Giải Công Nghệ 7

Đại cương về kĩ thuật trồng trọt

 • Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt
 • Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng
 • Bài 3: Một số tính chất của đất trồng
 • Bài 4: Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản
 • Bài 5: Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
 • Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
 • Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
 • Bài 8: Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường
 • Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường
 • Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng
 • Bài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng
 • Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng
 • Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại
 • Bài 14: Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại

Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt

 • Bài 15: Làm đất và bón phân lót
 • Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp
 • Bài 17: Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm
 • Bài 18: Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống
 • Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng
 • Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản
 • Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ
 • Ôn tập phần 1: Trồng trọt

Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng

 • Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
 • Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng
 • Bài 24: Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
 • Bài 25: Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất
 • Bài 26: Trồng cây rừng
 • Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng

Khai thác và bảo vệ rừng

 • Bài 28: Khai thác rừng
 • Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng
 • Ôn tập phần 2: Lâm nghiệp

Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi

 • Bài 30: Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi
 • Bài 31: Giống vật nuôi
 • Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
 • Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi
 • Bài 34: Nhân giống vật nuôi
 • Bài 35: Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
 • Bài 36: Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?
 • Bài 37: Thức ăn vật nuôi
 • Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
 • Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
 • Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi
 • Bài 41: Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
 • Bài 42: Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men
 • Bài 43: Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.

Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

 • Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
 • Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
 • Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi
 • Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
 • Bài 48: Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà
 • Ôn tập phần 3: Chăn nuôi

Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản

 • Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản
 • Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản
 • Bài 51: Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản
 • Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá )
 • Bài 53: Thực Hành : Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )
 • Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản
 • Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm, cá)
 • Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản
 • Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản
 • Ôn tập phần 4: Thủy sản