Công Nghệ 6 : Lý thuyết và lời giải bài tập Công Nghệ lớp 6

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Công Nghệ 6

Giải Công Nghệ 6

Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo

 • Bài 1: Nhà ở đối với con người
 • Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình
 • Bài 3: Ngôi nhà thông minh
 • Ôn tập Chương 1
 • Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
 • Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
 • Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc
 • Bài 7: Trang phục
 • Bài 8: Thời trang
 • Ôn tập Chương 3
 • Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
 • Bài 10: An toàn điện trong gia đình
 • Ôn tập Chương 4

Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức

 • Bài 1: Khái quát về nhà ở
 • Bài 2: Xây dựng nhà ở
 • Bài 3: Ngôi nhà thông minh
 • Ôn tập chương 1: Nhà ở
 • Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
 • Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
 • Bài 6: Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương
 • Ôn tập chương 2: Bảo quản và chế biến thực phẩm
 • Bài 7: Trang phục trong đời sống
 • Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục
 • Bài 9: Thời trang
 • Ôn tập chương 3: Trang phục và thời trang
 • Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
 • Bài 11: Đèn điện
 • Bài 12: Nồi cơm điện
 • Bài 13: Bếp hồng ngoại
 • Bài 14: Dự án: An toàn và tiết kiệm trong gia đình
 • Ôn tập chương 4: Đồ dùng điện trong già đình

Công nghệ lớp 6 Cánh diều

 • Bài 1: Nhà ở đối với con người
 • Bài 2: Xây dựng nhà ở
 • Bài 3: Ngôi nhà thông minh
 • Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình
 • Ôn tập chủ đề Nhà ở
 • Bài 5: Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng
 • Bài 6: Bảo quản thực phẩm
 • Bài 7: Chế biến thực phẩm
 • Ôn tập chủ đề Bảo quản và chế biến thực phẩm
 • Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc
 • Bài 9: Trang phục và thời trang
 • Bài 10: Lựa chọn và sử dụng trang phục
 • Bài 11: Bảo quản trang phục
 • Ôn tập chủ đề Trang phục và thời trang
 • Bài 12: Đèn điện
 • Bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại
 • Bài 14: Quạt điện và máy giặt
 • Bài 15: Máy điều hòa không khí một chiều
 • Ôn tập chủ đề Đồ dùng điện trong gia đình

Tài Liệu Mới Nhất