Công Nghệ 12 bài 22 : Hệ thống điện quốc gia

Cập nhật: 13/06/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Lý thuyết Công Nghệ 12 bài 22 và hướng dẫn giải bài tập, câu hỏi trắc nghiệm bài Hệ thống điện quốc gia.

Lý thuyết Công Nghệ 12 bài 22

I. Khái niệm về hệ thống điện quốc gia

Hệ thống điện quốc gia gồm có: nguồn điện (các nhà máy điện), các lưới điện, các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc được liên kết với nhau thành một hệ thống để thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.

Trước năm 1994, nước ta có ba hệ thống điện khu vực độc lập: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Từ tháng 5 năm 1994 với sự xuất hiện đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500 kV (dài 1870km), hệ thống điện Việt Nam trở thành một hệ thống điện quốc gia cung cấp điện toàn quốc.

So do he thong dien

II. Sơ đồ lưới điện quốc gia

Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm các đường dây dẫn điện và các trmaj điện có chức năng truyền tải điện năng được sản xuất ở các nhà máy điện đến các nơi tiêu thụ điện trên toàn quốc.

1. Cấp điện áp của lưới điện

Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, lưới điện có thể có nhiều cấp điện áp khác nhau như: 800 kV; 500kV; 110kV; 66kV; 35kV; 22kV; 10,5kV; 6kV; 0,4 kV.

Lưới điện quốc gia được chia thành: lưới điện truyền tải (từ 66kV trở lên) và lưới điện phân phối (từ 35kV trở xuống)

2. Sơ đồ lưới điện

Sơ đồ lưới điện trình bày các phần tử chủ yếu của lưới điện như đường dây, máy biến áp… và cách nối giữa chúng. Trên sơ đồ ghi rõ các cấp điện áp, các số liệu kĩ thuật chủ yếu của các phần tử.

So do luoi dien

III. Vai trò của hệ thống điện quốc gia

Hệ thống điện quốc gia có vai trò rất quan trọng:

Đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng cung cấp cho các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp… và sinh hoạt.

Đảm bảo cung cấp và phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng điện năng tốt, an toàn và kinh tế.

Giải bài tập Công Nghệ 12 bài 22

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 22 SGK Công Nghệ học 12

Câu 1 trang 87 sgk Công Nghệ 12

Câu hỏi

Trả lời

Hệ thống điện quốc gia là hệ thống điện gồm có nguồn điện, các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc.

Câu 2 trang 87 sgk Công Nghệ 12

Câu hỏi

Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?

Trả lời

Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, lưới điện có thể có nhiều cấp điện áp khác nhau như: 800 kV; 500 kV; 220 kV; 110 kV; 66kV; 35 kV; 22 kV; 10,5 kV; 6 kV; 0,4 kV.

Câu 3 trang 87 sgk Công Nghệ 12

Câu hỏi

Vì sao cần phải có hệ thống điện quốc gia?

Trả lời

Cần phải có hệ thống điện quốc gia vì:

Hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng cung cấp cho các ngành thuộc nhiều lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp,… và sinh hoạt.

Hệ thống điện quốc gia có độ tin cậy cao, chất lượng điện năng tốt, an toàn và kinh tế.

Trắc nghiệm Công Nghệ 12 bài 22

Những câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức Công Nghệ học 12 bài 22

Câu 1. Hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình:

 • A. Sản xuất điện
 • B. Truyền tải điện
 • C. Tiêu thụ điện
 • D. Sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.

Câu 2. Hệ thống điện Quốc gia gồm:

 • A. Nguồn điện
 • B. Lưới điện
 • C. Hộ tiêu thụ
 • D. Nguồn điện, lưới điện, hộ tiêu thụ

Câu 3. Các nhà máy sản xuất điện thường phân bố ở:

 • A. Vùng nông thôn
 • B. Khu tập trung đông dân cư
 • C. Ở các thành phố lớn
 • D. Khu không tập trung dân cư và đô thị

Câu 4. Trước năm 1994, nước ta có hệ thống điện:

 • A. Khu vực miền Bắc
 • B. Khu vục miền Trung
 • C. Khu vực miền Nam
 • D. Ba hệ thống điện độc lập: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Câu 5. Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện vào thời gian nào:

 • A. Trước năm 1994
 • B. Tháng 5/1994
 • C. Ngay từ khi đất nước ta sản xuất ra điện.
 • D. Chưa xuất hiện

Trên đây là những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi Công Nghệ 12 bài 22 được loigiaihay tổng hợp.

Chúc các em học tốt và đạt nhiều kết quả cao.

Bài tiếp theo: Công Nghệ 12 bài 23

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập môn Công Nghệ 12 tại Lời Giải Hay