Công Nghệ 10 : Lý thuyết và lời giải bài tập Công Nghệ lớp 10

Chi tiết lý thuyết, lời giải hay giải bài tập SGK và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn Công Nghệ 10.

Giải Công Nghệ 10

Chương 1: Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

 • Bài 1: Bài mở đầu
 • Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng
 • Bài 3: Sản xuất giống cây trồng
 • Bài 4: Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)
 • Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt
 • Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp
 • Bài 7: Một số tính chất của đất trồng
 • Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất
 • Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
 • Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn
 • Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất
 • Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
 • Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
 • Bài 14: Thực hành – Trồng cây trong dung dịch
 • Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng
 • Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa
 • Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng
 • Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại
 • Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường
 • Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
 • Bài 21: Ôn tập chương 1

Chương 2: Chăn nuôi, thủy sản đại cương

 • Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi
 • Bài 23: Chọn lọc giống vật nuôi
 • Bài 24: Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi
 • Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản
 • Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản
 • Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống
 • Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi
 • Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi
 • Bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi
 • Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản
 • Bài 32: Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá
 • Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản
 • Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi
 • Bài 36: Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc
 • bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut
 • Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi
 • Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh
 • Bài 39: Ôn tập chương 2

Chương 3: Bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

 • Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản
 • Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống
 • Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm
 • Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá
 • Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm
 • Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả
 • Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản
 • Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản
 • Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản
  Bài 49: Bài mở đầu

Chương 4: Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 • Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
 • Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

Chương 5: Tổ chức và quản lí doanh nghiệp

 • Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh
 • Bài 54: Thành lập doanh nghiệp
 • Bài 55: Quản lý doanh nghiệp
 • Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh