Có mấy loại mối nối dây dẫn điện…

Cập nhật: 19/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Câu 1: Có mấy loại mối nối dây dẫn điện? Yêu cầu của mối nối như thế nào?
Câu 2: Người ta dùng lọai vật liệu nào để làm dây chảy của cầu chì? Tại sao?

Trả lời

Câu 1

Có 3 loại mối day dẫn điện :

  • Mối nối thẳng
  • Phân nhánh
  • Dùng phụ kiện.
  • Yếu cầu :
  • Dẫn điện tốt
  • Bền chắc (có độ bền cơ học cao)
  • An toàn điện
  • Mĩ thuật (gọn và đẹp)

Câu 2

Dây chảy thường làm bằng chì

Bởi vì : nhiệt độ nóng chảy của chì nhỏ hơn nhiều so với nhiệt độ nóng chảy của các kim loại khác.