Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con

Cập nhật: 11/01/2023Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

– Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con.

– Cho biết ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác.

Trả lời

+ Ví dụ về một số loài động vật đẻ trứng: cá, ếch, nhái, chim, thằn lằn, rắn…

+ Ví dụ về động vật đẻ con: các loài động vật có vú đều đẻ con, trừ thú mỏ vịt đẻ trứng. Vài loài cá sụn (cá mập xanh, cá đầu búa) và vài loài bò sát cũng đẻ con.

+ Ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú:

– Phôi được nuôi dưỡng bằng cách lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai, nhiệt độ trong cơ thể mẹ rất thích hợp cho sự phát triển của phôi.

– Thai nhi trong bụng mẹ được bảo vệ tốt trước kẻ thù và các tác nhân gây hại.

Câu hỏi liên quan

  • Cho ví dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính
  • Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng và hợp tử.
  • Hãy cho biết thụ tinh của ếch, ở rắn là hình thức thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong. Tại sao?
  • Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
  • Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?
  • Cho ví dụ về loài động vật có thụ tinh trong.
  • So sánh sinh sản hữu tính và động vật và thực vật.