Cho ví dụ về loài động vật có thụ tinh trong.

Cập nhật: 12/01/2023Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Cho ví dụ về loài động vật có thụ tinh trong.

Trả lời

Các loài động vật có thụ tinh trong chủ yếu là động vật trên cạn như: người, chó, chuột, thỏ…

Câu hỏi liên quan

  • Cho ví dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính
  • Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng và hợp tử.
  • Hãy cho biết thụ tinh của ếch, ở rắn là hình thức thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong. Tại sao?
  • Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con. Cho biết ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác.
  • Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
  • Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?
  • So sánh sinh sản hữu tính và động vật và thực vật.