Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Cập nhật: 11/01/2023Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Trả lời

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:

– Sinh sản vô tính: không có sự hợp nhất của các giao tử đực với giao tử cái. Con sinh ra giống nhau và giống hệt mẹ về di truyền.

– Sinh sản hữu tính: có sự hợp nhất của giao tử đực (n) với giao tử cái (n) để hình thành hợp tử (2n), hợp tử phát triển thành phôi và thành cá thể mới mang thông tin di truyền của cả bố và mẹ.

Câu hỏi liên quan

  • Cho ví dụ về vài loài động vật có sinh sản hữu tính
  • Cho biết số lượng nhiễm sắc thể của tinh trùng, trứng và hợp tử.
  • Hãy cho biết thụ tinh của ếch, ở rắn là hình thức thụ tinh ngoài hay thụ tinh trong. Tại sao?
  • Cho ví dụ về loài động vật đẻ trứng và đẻ con. Cho biết ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú so với đẻ trứng ở các động vật khác.
  • Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?
  • Cho ví dụ về loài động vật có thụ tinh trong.
  • So sánh sinh sản hữu tính và động vật và thực vật.