HOCTOTAZ.COM

Vùng chăn nuôi lợn thường gắn chủ yếu với:

Cập nhật: 23/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Vùng chăn nuôi lợn thường gắn chủ yếu với:

Lời giải và Đáp án

Các vùng chăn nuôi lợn thường gắn liền với các vùng trồng cây hoa màu và cây lương thực hoặc vùng đông dân cư. Những khu vực này đảm bảo cho đàn lợn có nguồn thức ăn và đảm bảo đầu ra cho chăn nuôi lợn.

Đáp án đúng: D