HOCTOTAZ.COM

Trong gia đình A, mọi thành viên đều được đưa ra ý kiến

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Trong gia đình A, mọi thành viên đều được đưa ra ý kiến riêng của mình về một vấn đề nào đó mà gia đình quan tâm. Bố mẹ A rất lắng nghe ý kiến của các con và tôn trọng các ý kiến đó nếu phù hợp. Việc tôn trọng ý kiến của nhau trong gia đình A chính là biểu hiện của

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: D