HOCTOTAZ.COM

Thao tác cắt mạch điện theo thứ tự:

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Thao tác cắt mạch điện theo thứ tự:

Lời giải và Đáp án

Thao tác cắt mạch điện theo thứ tự tủ phân phối, tủ động lực, biến áp hạ áp, tủ chiếu sáng

Đáp án đúng: B