HOCTOTAZ.COM

Nhận thấy việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và hội đồng

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Nhận thấy việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp có nhiều điểm không hợp lý và không khoa học nên ông A đã viết tâm thư gửi tới bà Chủ tịch Quốc hội, đề đạt một số giải pháp để quá trình bầu cử đúng luật, công bằng, chọn được người có đức có tài cho đất nước. Ông A đã sử dụng quyền nào của công dân?

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: D