HOCTOTAZ.COM

Người phạm tội quả tang hoặc đang bi truy nã thì

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Người phạm tội quả tang hoặc đang bi truy nã thì

Lời giải và Đáp án

Người phạm tội quả tang hoặc đang bi truy nã thì ai cũng có quyền bắt.

Đáp án đúng: A