HOCTOTAZ.COM

Là người yêu động vật và có ý thức bảo vệ môi trường

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Là người yêu động vật và có ý thức bảo vệ môi trường rất cao, em nên tham gia câu lạc bộ nào để thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường?

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: C