HOCTOTAZ.COM

Là người muốn mua một chiếc điện thoại thông minh để

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Là người muốn mua một chiếc điện thoại thông minh để phục vụ cho nhu cầu cá nhân của mình thì em nên mua điện thoại ở trong điều kiện nào sao cho có lợi nhất?

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: D