HOCTOTAZ.COM

Khi thông tin về thuê bao di động của mình bị lộ và một số

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Khi thông tin về thuê bao di động của mình bị lộ và một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng điều đó để trục lợi và gây phiền nhiễu tới cuộc sống của mình thì công dân có thể làm gì để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật?

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: B