HOCTOTAZ.COM

Khi thấy công ty B đưa ra sản phẩm giống y chang sản phẩm của

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Khi thấy công ty B đưa ra sản phẩm giống y chang sản phẩm của công ty mình thì công ty A nên làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật?

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: B