HOCTOTAZ.COM

Khi một bạn nam trong lớp đã đưa cho bạn nữ xem những hình

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Khi một bạn nam trong lớp đã đưa cho bạn nữ xem những hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy và có những câu nói và hành động thô tục, đụng chạm đến người bạn nữ. Nếu là bạn của bạn nữ đó em sẽ làm gì để bảo vệ bạn nhưng không vi phạm pháp luật?

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: C