HOCTOTAZ.COM

Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người khác?

Lời giải và Đáp án

Nội dung thứ nhất của quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của công dân là: Không ai được xâm phạm tính mạng, sức khỏe, của người khác. Xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe người khác là hành vi cố ý hoặc vô ý làm tổn hại đến tính mạng và sức khỏe của người khác, dù họ là nam hay nữ, người đã thành niên hay chưa. Như vậy, đánh người gây thương tích là xâm phạm quyền này.

Đáp án đúng: A