HOCTOTAZ.COM

Giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT được tổ chức nhằm vinh

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT được tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có những đóng góp nhất định cho nền kinh tế và xã hội. Việc vinh danh này chỉ áp dụng cho một số doanh nghiệp chứ không phải tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Đây chính là biểu hiện bình đẳng trong

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: C