HOCTOTAZ.COM

Do mâu thuẫn nên một nhóm thanh niên đã tự tiện xông vào

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Do mâu thuẫn nên một nhóm thanh niên đã tự tiện xông vào nhà ông B vì cho rằng một người đánh nhau với họ chạy vào nhà ông. Ông B khẳng định không có ai chạy vào nhà nhưng nhóm thanh niên kia không tin cứ xông vào nhà ông. Trong trường hợp này ông B nên chọn cách hành xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: D