HOCTOTAZ.COM

Cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ cho đối tượng học sinh cấp

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Cuộc thi sáng tạo khoa học trẻ cho đối tượng học sinh cấp 3 trên cả nước nhằm mục đính tạo điều kiện cho các em được hưởng quyền nào dưới đây?

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: B