HOCTOTAZ.COM

Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức:

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức:

Lời giải và Đáp án

Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức ± 5%

Đáp án đúng: A