HOCTOTAZ.COM

Bố mẹ của A sinh được hai cô con gái. Bố A bắt mẹ A phải

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Bố mẹ của A sinh được hai cô con gái. Bố A bắt mẹ A phải sinh thêm con trai để nối dõi tông đường. Nếu trong hoàn cảnh của A thì em sẽ chọn giải pháp nào sau đây để thay đổi quan điểm của bố mình?

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: D