HOCTOTAZ.COM

Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình là quyền bình đẳng của công dân về

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: D