HOCTOTAZ.COM

Anh B tham gia giao thông và đã vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao

Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn :
Câu hỏi

Anh B tham gia giao thông và đã vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe anh B nhưng anh B không dừng lại và cố tình đâm thẳng vào đồng chí cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ dẫn đến đồng chí cảnh sát giao thông tử vong. Trong trường hợp này anh B phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

Lời giải và Đáp án
Đáp án đúng: A