Cảm ứng thực vật là gì?

Cập nhật: 24/11/2022Tác giả : Tú AnhMôn :

Câu hỏi

Cảm ứng thực vật là gì?

Trả lời

Cảm ứng thực vật là khả năng của cơ thể thực vật phản ứng đối với sự kích thích của môi trường.

Câu hỏi liên quan

  • Quan sát hình 23.1, nêu nhận xét về sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau.
  • Vì sao thân và rễ cây trên hình 23.3a và 23.3c sinh trưởng theo hướng nằm ngang?
  • Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa.
  • Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,… là hướng động kiểu gì?
  • Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.
  • Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật
  • Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:
Cảm ứng thực vật là gì?