Các đồ dùng được làm từ chất dẻo nhiệt là ?

Cập nhật: 19/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Các đồ dùng được làm từ chất dẻo nhiệt là:

A: Áo mưa, can nhựa, vỏ ổ cắm điện

B: Vỏ quạt điện, thước nhựa,áo mưa

C: Vỏ bút máy, vỏ quạt điện

D: Can nhựa, thước nhựa, áo mưa

Trả lời

Các đồ dùng được làm từ chất dẻo nhiệt là can nhựa, thước nhựa, áo mưa

Đáp án : D