Bảng điện là gì ? Mạng điện trong mấy loại bảng điện

Cập nhật: 19/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Bảng điện là gì ? Mạng điện trong mấy loại bảng điện , nêu nhiệm vụ của mỗi loại bảng điện.

Trả lời

1. Bảng điện là nơi lắp các thiết bị điện của mạng điện trong nhà ( Thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, thiết bị lấy điện). Có chức năng phân phối, điều khiển nguồn năng lượng điện cho mạng điện và những đồ dùng điện trong nhà.

2. Có 2 loại bảng điện: Đó là bảng điện chính và bảng điện nhánh.

3. Nhiệm vụ của bảng điện

  • Bảng điện chính có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trên đó thường lắp cầu dao, cầu chì, aptomat tổng.
  • Bảng điện nhánh có nhiệm vụ cung cấp điện tới các đồ dùng điện trên đó thường lắp cầu chì, công tắc, ổ lấy điện