Áp suất không có đơn vị đo là

Cập nhật: 19/03/2022Tác giả : Tuấn KhangMôn :

Câu hỏi

Áp suất không có đơn vị đo là:

  • A. N/cm2
  • B. Niu tơn
  • C. N/m3
  • D. Paxcan

Trả lời

C và B

Giải thích các bước giải:

Áp là lực có phương vuông góc với mặt bị ép trên đơn vị diện tích .

Đơn vị đo áp suất là Niwton trên xen ti mét vuông ( $N/cm^2$ ) hoặc Paxcan ( $Pa$ ) Hoặc là Niwton trên 1 đơn vị diện tích nào đó .

Vd : Newton trên mét vuông ( $N/m^2$ ) Newton trên kí lô mét vuông ($N/km^2$)

Vậy áp suất không có đơn vị đo là : Newton trên mét khối ( $N/m^3$ ) và Newton ( $N$ )

→ Chọn C và B.